КУЛІШ Микола Полікарпович

член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук,
завідувач кафедри фізики функціональних матеріалів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ)


Куліш

Особисті дані :
Дата та місце народження: 8 жовтня 1944 р., Черкаська обл.
Робоча адреса: кафедра фізики функціональних матеріалів,
фізичний факультет, вул. Володимирська, 64, 01033 Київ
Тел./Факс: +380 44 526 45 17
E-mail: nkulishuniv.kiev.ua

Академічні ступені :
1967 – диплом про вищу освіту, фізичний факультет КНУ
1977 – кандидат фізико-математичних наук, КНУ
1993 – доктор фізико-математичних наук (фізика твердого тіла), КНУ

Освіта :
1962-1967 – студент, фізичний факультет КНУ
1967-1968 – стажист-дослідник
1968-1972 – аспірант, фізичний факультет КНУ

Професійна кар’єра :
1968-1977 – асистент кафедри загальної фізики, фізичний факультет КНУ
1977-1993 – доцент, фізичний факультет КНУ
1993-1994 – професор, фізичний факультет КНУ
1994-по теперішній час – завідувач кафедри фізики функціональних матеріалів, фізичний факультет КНУ

Досвід роботи :
Нановуглецеві матеріали (фулерени, нанотрубки та їх композити) для нанооптики, наноелектроніки, наномедицини.
Підготував трьох кандидатів наук

Навчальні курси :
Структура наноматеріалів, біосумісність наноструктур, дифракція променів на наноструктурах, електронна мікроскопія наноструктур.

Гранти, нагороди, членство у наукових товариствах :
1999-2001 CRDF grant (UP1-328)
2005-2006 CRDF grant (N UKP1-2616-KV-04)
2007-2008 ДФФД грант (N14.1/006); Українсько-Литовський дослідницький грант МОН України; Українсько-Угорський дослідницький грант МОН України.

Публікації :
Статті у реферованих журналах: 250; статті у збірниках наукових праць: 50; навчальні посібники: 10
Інформація в реферативній базі Scopus

Вибрані публікації

  Підручники
 • Л.А. Булавін, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш. Радіаційна фізика. Київ: ВПЦ Київський університет, 2008, с. 498.
 • Л.А. Булавін, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш. Радіаційна фізика. Київ: ВПЦ Київський університет, 2010, с. 544.
  Навчальні посібники
 • О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, А.М. Струтинський. Електронна мікроскопія функціональ­них матеріалів. Київ: ВЦ “Ера” 2004, с. 96.
 • Л.А. Булавін, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш. Фізика наноматеріалів. Київ: РВВ ІМФ, 2007, с. 110.
 • Л.А. Булавін,М.П. Куліш,В.М. Сисоєв, П.О. Сєліщев, Д.А. Гаврюшенко, А.І. Момот. Вплив радіаційного опромінення на фізичні властивості рідин.-«АСМІ», 2008,-47 с.
  Наукові статті
 1. Ю.М. Барабаш, М.А. Заболотний, Е.С. Кобус, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко. Модель диссоциации электронно-дырочной пары в супрамолекулярных фоточувствительных полупроводниках // Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии. - 2008, вып.4 С.1043-1057.
 2. А.В. Гаврилюк, Н.П. Кулиш, Ю. Е. Грабовский, Н.А. Мельникова, П.В. Петренко. Структурные изменения при отжиге деформированного сплава Pd-25 ат % Ni // Физика металлов и металловедение. - 2009, т.108, №5 С.1-6.
 3. Ю.М. Барабаш, О.П. Дмитренко, Н.П. Кулиш, Е.Л. Мартинчук, Н.И. Соколов, Ю.И. Прилуцкий, А.П. Оласюк. Трехуровневая модель фотоиндуцированных структурних изменений в реакционных центрах біомолекул // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2009, т. 7, № 3 C. 803 - 812.
 4. N.E. Kornienko, N.P. Kulish, S.A. Alekseev. Fine band structure of the vibrational spectra of fullerite C60 and enhancement of intermolecular interaction in high-temperature phase // Optics and spectroscopy. – 2010. -V. 109, № 5. - P. 742-752.
 5. U. Ritter, P. Scharff, M.P. Kulish. Strength Improvement of iPP/MWCNT // Nanocomposites. Polymer composites. – 2010. - Vol 31, is. 1. - P. 179-184.
 6. O.L. Pavlenko, M.P. Kulish, M.Ye. Korniyenko. Polymerization of C60 Fullerene Films under Doping by Indium Atoms // Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 2011, V. 19, p. 1-5.
 7. О.Л. Павленко, М.Є. Корнієнкo, М.П. Куліш, М.А. Заболотний. Радіаційні пошкодження та полімеризація плівок фулеритів С60 при опроміненні іонами Ті // Вопросы атомной науки и техники, 2011, №2, с. 22-27.
 8. Н.Е. Корниенко, В.А. Брусенцов, М.П. Куліш, О.Л. Павленко. Коллективные свойства химических связей атомов и др. Sn, Fe, Ti с фуллеренами С60 // Сб. науч. статей «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах. «Изд. Центр БГУ» Минск, 2011, ст.377-383.
 9. Т.О.Буско, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, М.А.Заболотний. Радіаційна модифікація центрів рекомбінаційного випромінювання в ТіО2 плівках // Вопросы атомной науки и техники №4, серия физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, №4, 2011, с.3-8.

Участь у наукових конференціях :
Усні доповіді: 30; постери: 90.