РЕПЕЦЬКИЙ Станіслав Петрович

доктор фізико-математичних наук,
професор кафедри фізики функціональних матеріалів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ)
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Засновник наукової школи.


Особисті дані:
Народився 10 травня 1943 р. в с. Морочно, що на Рівненщині, в родині селян. У 1965 р. закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «фізика» (спеціалізація – «теоретична фізика»). З 1965 по 1968 рр. працював інженером в Київському інституті мікроприладів.

З 1968 р. по 1971 р. навчався в аспірантурі при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, де з 1971 по 1975 рр. працював асистентом кафедри загальної фізики, з 1975 по 1978 рр. – старшим викладачем, а з 1978 по 1994 рр. – доцентом. З 1994 по 2002 рр. Репецький С.П. обіймав посаду професора кафедри радіаційної фізики, а з 2002 р. і по цей час – професора кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету. У 1972 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «фізика твердого тіла» – «Теорія дифузійного розширення мессбауерівської лінії в неідеальних кристалах». У 1993 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю «теоретична фізика» – «Теорія електронної структури та електропровідності сплавів, що упорядковуються».

Наукова діяльність професора Репецького С.П. стосується теорії невпорядкованих конденсованих середовищ (сплавів, невпорядкованих напівпровідників, магнітних матеріалів). Його основні наукові досягнення полягають у розвитку методів розрахунку спектрів елементарних збуджень, рівноважних і кінетичних властивостей невпорядкованих систем та їх застосуванні для пояснення зміни властивостей сплавів, невпорядкованих напівпровідників, магнітних матеріалів при структурно-фазових перетвореннях. Результати цих наукових розробок широко відомі як серед українських, так і закордонних вчених.

Репецький С.П. є автором більше 150 наукових праць, монографії «Методи теорії невпорядкованих систем» та навчально-методичних посібників. Під його керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій за спеціальностями «теоретична фізика» та «фізика твердого тіла».

Проф. Репецький С.П. створив при Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка наукову школу з теорії невпорядкованих конденсованих середовищ, яка плідно співпрацює з провідними науковцями Інституту металофізики НАН України, Інституту магнетизму НАН України та інших наукових закладів України. Робота сприяє створенню наукових зв’язків між вченими Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Національної Академії наук України та Ок-Ріджської Національної лабораторії США. Проф. Репецький С.П. – не тільки відомий науковець, але й талановитий педагог – на високому навчально-методичному рівні читає для студентів фізичного факультету лекції з фундаментальних та спеціальних курсів теоретичної фізики: «Електродинаміка», «Теорія функціональних матеріалів», «Теорія біомолекулярних матеріалів», «Теорія електронної структури», «Теорія наноструктур».  1. S.P. Repetsky, I.M. Melnyk, V.A. Tatarenko, E.G. Len, I.G. Vyshivanaya. The cause of anomaly of temperature dependence of electroresistance of the ordering nonstoichiometric FeCo compounds based on a b.c.c. // Journal of alloys and compounds.- 2009, V. 480, №1 P. 13-15.
  2. С.П. Репецкий, В. Б. Молодкин, И. Г. Вышиваная, Е. Г. Лень, И. Н. Мельник, О. И. Мусиенко, В. Б. Стащук. Энергетический спектр и электропроводность систем с сильными электронными корреляциями // Успехи физ. мет. - 2009, Т.10, N. 3 С.235-283.
  3. С.П. Репецький, В.С. Кокайло. Ефекти ангармонізму в коливальному спектрі кристалів з гексагональною щільноупакованою структурою // Металлофиз. новейшие технології. - 2009, Т. 31, №6 С. 749-760.
  4. С.П. Репецький, О.Г. Наконечний, Б.В. Стащук Б.В. Теорія електропереносу в системах з вузькими енергетичними зонами в магнітному полі // Обчислювальна і прикладна математика. - 2009, N 2(98) С. 41-67.
  5. С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.С. Кокайло. Прояв ефектів ангармонізму в спектрі коливань кристалів з гексагональною щільноупакованою структурою // Металлофизика новейшие технологи. - 2010. — Т.32, №10.
  6. Б.В. Стащук, О.Г. Наконечний, С.П. Репецький, В.В. Лізунов. Моделювання електронних та електричних властивостей невпорядкованих систем в моделі Хаббарда // Вісник Кременчцького національного університету. Інформатика, математичне моделювання та інформаційні технології. - 2010.- Вип. 6. 2010(65), част. 1. – С.19-23.
  7. С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун, Д.К. Чешківський. Енергетичний спектр електронів і фононів та оптична провідність вуглецевих нанотрубок з домішкою азоту // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2010.— Т.8, Вип.3. – С.603-618.