Навчальні курси кафедри фізики функціональних матеріалів
Спеціалізація "Комп’ютерна фізика матеріалів

 

III курс

 • Комп’ютерні пакети у фізиці
 • Фізика матеріалів
 • Комп’ютерна фізика
 • Фізика біомолекул
 • Структура матеріалів
 • Дифракція променів

 

IV курс

 • Методи квантової хімії
 • Методи програмування у фізиці
 • Фізика молекул
 • Фізика молекулярних структур та біосистем
 • Фізика полімерів
 • Радіаційна фізика матеріалів
 • Фізика високоенергетичних збуджень
 • Комп’ютерна радіаційна фізика
 • Комп’ютерне моделювання матеріалів
 • Комп’ютерна фізика напівпровідників
 • Оптична спектроскопія матеріалів
 • Комп’ютерна фізика молекул
 • Теорія наноматеріалів

 

I курс магістратури

 • Комп’ютерна фізика наноструктур
 • Комп’ютерна фізика властивостей матеріалів
 • Коливна спектроскопія матеріалів
 • Комп’ютерна фізика злоякісних новоутворень
 • Фізика органічних напівпровідників
 • Фізика сонячної енергетики
 • Радіаційна хімія полімерів
 • Комп’ютерна фотодинамічна терапія
 • Медичні матеріали

 

II курс магістратури

 • Фізика нанокомпозитів
 • Фізика пригнічення пухлин
 • Комп’ютерна фізика плазми
 • Комп’ютерна фізика барвників
 • Моделювання фізичних систем
 • Комп’ютерна фізика лікарських препаратів