Співробітники кафедри фізики функціональних матеріалів

 

Відділення з організації навчального процесу

Прізвище, Ім'я,
По-батькові
Посада та звання Контактна інформація
Куліш
Микола Полікарпович
Завідувач кафедри,
член-кор. НАН України,
професор,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: nkulishuniv.kiev.ua
Teл.: 5264517 (к. 324)
Teл.: 5260502 (к. 229)
Дмитренко
Оксана Петрівна
заступник завідувача кафедри, доцент,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: o_dmytrenkouniv.kiev.ua
Teл.: 5260502 (к. 240)
Павленко
Олена Леонідівна
вчений секретар кафедри, доцент,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: pavlenkoelenauniv.kiev.ua
olpavl57gmail.com (к. 222)
Ігнатьєва
Ірина Миколаївна
зав. навчальної лабораторії Teл.: 5260512 (к. 231)
Курочка
Лілія Іванівна
інженер E-mail: lyly1979ukr.net
Teл.: 5260512 (к. 231)


Професорсько-викладацький склад кафедри фізики функціональних матеріалів

Прізвище, Ім'я,
По-батькові
CV Посада та звання Контактна інформація
Куліш
Микола Полікарпович
CV Завідувач кафедри,
член-кор. НАН України,
професор,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: nkulishuniv.kiev.ua
Teл.: 5264517 (к. 324)
Teл.: 5260502 (к. 229)
Дмитренко
Оксана Петрівна
доцент,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: o_dmytrenkouniv.kiev.ua
Teл.: 5260502 (к. 240)
Грабовський
Юрій Євгенович
CV доцент,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: grayuuniv.kiev.ua
Teл.: 5260512 (к. 121)
Момот
Андрій Іванович
CV доцент,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: momotuniv.kiev.ua
momot.andriygmail.com (к. 117)
Павленко
Олена Леонідівна
доцент,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: pavlenkoelenauniv.kiev.ua
olpavl57gmail.com (к. 222)
Пундик
Ірина Петрівна
асистент,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: iryna.pundykgmail.com
(к. 334)
Брусенцов
Володимир Андрійович
асистент E-mail: shadowguideukr.net
(к. 117)


Викладачі сумісники

Прізвище, Ім'я,
По-батькові
CV Посада та звання Контактна інформація
Татаренко
Валентин Андрійович
CV професор,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: tatarimp.kiev.ua
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Тартачник
Володимир Петрович
CV професор,
доктор фізико-математичних наук
Інститут ядерних досліджень НАН України
Лізунов
Вячеслав Вячеславович
CV доцент,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: lizunov.vyacheslavgmail.com
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України


Науково-дослідна лабораторія кафедри фізики функціональних матеріалів

Прізвище, Ім'я та По-батькові Посада та звання Контактна інформація
Буско
Тетяна Олегівна
молодший науковий співробітник,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: tbuskogmail.com
(к. 240)
Пінчук-Ругаль
Тетяна Миколаївна
інженер I к.,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: Pinchuk_Tatianaukr.net
(к. 121)
Гапонов
Антон Миколайович
інженер I к. E-mail: antongaponovmail.ru
(к. 119)
Драган
Олена Миколаївна
старший лаборант (к. 334)
Драченко
Олена Володимирівна
лаборант (к. 334)