Освітні програми

30.03.2016
Теги:

Структура програми навчання:

Бакалаври

Освітньо-професійна програма „Фізика” на здобуття освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

 

Освітньо-професійна програма „Астрономія” на здобуття освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”;

Освітньо-професійна програма „Оптотехніка” на здобуття освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 152 „Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка”; 

Питання з фізики, винесені на державний іспит для студентів 4 курсу фізичного факультету на ступінь бакалавра у 2018-2019 н.р.

Магістри

Рішенням вченої ради фізичного факультету від 11.12.2018 випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” на фізичному факультеті будуть відбуватися у формі співбесіди.

Питання до вступу

Освітньо-наукова програма „Квантова теорія поля” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

Освітньо-наукова програма „Фізика наносистем” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

Освітньо-наукова програма „Фізика наноструктур в металах та кераміках” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

 

Освітньо-наукова програма „Фізика високих енергій” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія” 

 

Освітньо-наукова програма „Астрофізика” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

 

Освітньо-наукова програма „Лазерна і оптоелектронна техніка” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 152 „Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

 

Освітньо-наукова програма „Ядерна енергетика” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія” 

 

Квантові комп’ютери, обчислення та інформація” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

Питання до комплексного державного іспиту з фізики для магістрів 2018-2019 н.р.

Доктори філософії

 

Освітньо-наукова програма „Фізика та астрономія” на здобуття освітньо-наукового ступеню доктор філософії за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”