Правила приема

31.10.2011
Теги:

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році


Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році

Програма з фізики для проведення вступних випробувань на фізичний факультет у формі співбесіди з абітурієнтами за ОКР Бакалавр із напрямів Фізика та Оптотехніка.


Спеціалісти

Відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2011 р. при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”, “магістр” передбачено проведення вступного фахового випробування у формі вступного іспиту у письмовій формі.

Програма вступних випробувань на фізичний факультет з фаху для вступників за ОКР Магістр та Спеціаліст із спеціальностей Астрономія, Фізика, Фізика конденсованого стану, Фізика ядра та фізика високих енергій, Лазерна та оптоелектронна техніка.
Зразок екзаменаційного білету


Магістри

Відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2011 р. при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”, “магістр” передбачено проведення вступного фахового випробування у формі вступного іспиту у письмовій формі.

Програма вступних випробувань на фізичний факультет з фаху для вступників за ОКР Магістр та Спеціаліст із спеціальностей Астрономія, Фізика, Фізика конденсованого стану, Фізика ядра та фізика високих енергій, Лазерна та оптоелектронна техніка.
Зразок екзаменаційного білету