Незабутні постаті

Перга Віталій Михайлович

13.04.2012

1934-1994
Випускник Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1957 р.), відомий вчений и галузі фізики, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор (1985- 1994) університету

Народився В.М. Перга 21 листопада 1934 р. у м. Фастові Київської області в сім’ї робітника-залізничника, українець. В 1952 р. він закінчив залізничну середню школу №20 м. Фастова із срібною медаллю.
Студентські роки, педагогічна та на¬укова діяльність Віталія Михайловича тісно пов’язані з фізичним та радіофізичним факульте¬тами Київського університету. В 1952 р він поступив на фізичний факультет Київського університету ім. Т.Г.Шевченка. Після створення у 1952 році радіофізичного факультету був переведений на цей факультет, який закінчив у 1957 р.
За направленням В.М. Перга залишився працювати у Київському університеті. З 1963 року він був переведений на викладацьку роботу, спочатку – на посаду асистента кафедри загальної радіотехніки радіофізичного факультету, потім, з 1964 року – на фізичний факультет, де і працював асистентом (1964), старшим викладачем (1969), доцентом (1973), професором (1988), завідувачем кафедрою (1989) на кафедрі загальної фізики до своєї передчасної смерті у 1994 р.
У 1974 р. В.М. Перга захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук „Исследование распространения и взаимодействия с носителями заряда ультразвуковых волн Лэмба в кристаллах CdS”, а у 1987 р. в інституті напівпровідників АН УРСР – дисертацію доктора фізико-математичних наук „Акустическая эмиссия и ее связь с электрическими шумами в полупроводниках и диэлектриках»”. Це була перша докторська дисертація у колишньому СРСР, присвячена дослідженню фізики явища акустичної емісії матеріалів.
В.М. Перга – один із провідних учених країни в галузі фізики, зокрема в галузях акустичної емісії матеріалів, акустоелектроніки, акустики твердого тіла.
За його ініціативою у Київському університеті були започатковані наприкінці 70-х років системні дослідження фізики акустичної емісії матеріалів, багато з яких є піонерськими, зокрема – напівпровідників та діелектриків, акустичної емісії при фазових переходах, при динамічному навантаженню матеріалів, опубліковані перші роботи по кореляції акустичної емісії та інших електронних, акустоелектронних та нелінійних акустичних явищ, які були розвинуті у роботах його учнів по акустичній емісії твердих тіл, зокрема – низькорозмірних та нанорозмірних гетероструктур, високотемпературної надпровідної кераміки, при лазерному опроміненні напівпровідників та діелектриків, тощо. Загалом В.М. Перга опублікував у співавторстві біля 100 наукових робіт при житті, та ще понад 10 робіт були опубліковані його учнями вже після його смерті. У 1993 р. за цикли статей з акустичної емісії отримав гранти Американського фізичного товариства та фонду Сороса.
Широкі наукові інтереси В.М. Перги стосувались також вирішенню тогочасних актуальних прикладних проблем фізики – поширення і реєстрації акустичних хвиль у складних обмежених середовищах, зокрема композиційних, створенню імітаторів та композиційних елементів датчиків акустичної емісії, визначення їх характеристик та інших наукових тематик обмеженого (на той час) доступу, по яким було отримано кілька авторських свідоцтв.
Віталій Михайлович Перга назавжди залишився в пам’яті як видатний педагог і у викладачів та співробітників університету, і декількох поколінь студентів фізичного, хімічного, механіко-математичного факультетів і факультетів кібернетики та підвищення кваліфікації. У 1974-1980 роках він працював заступником декана фізичного факультету з навчальної роботи, у 1985-1988 – проректором з навчальної роботи, 1988-1992 – першим проректором, з 1992 р. – директором-проректором міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації.
В.М. Перга виховав групу учнів, більшість з яких стали кандидатами наук вже після його смерті. Є автором кількох спецкурсів. Він, одним з перших в світі – Американське товариство неруйнівного контролю (ASNT) опублікувало свій план навчання з акустичної емісії у 1992 році, започаткував у 80-х роках унікальний на той час курс лекцій з акустичної емісії на фізичному факультеті університету, який викладається і досі.
Віталію Михайловичу у 1977 р. було присвоєно звання доцента по кафедрі загальної фізики, а у 1989 – професора.
В.М. Перга – автор двох навчальних посібників:
„Акустоэмиссионные методы исследования твердых тел” (1988) та „Новi методи дослiдження фiзичних властивостей твердих тiл. Акустична емiсiя” (1991).
В.М. Перга помер 13 січня 1994 р. Похований на Байковому цвинтарі у м. Києві.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: