Дисертації

Мацуй Д.В.

27.02.2012

Структура, електричні та магнітні властивості інтеркальованого перехідними металами графіту.
к.ф.-м.н.

Дисертація присвячена отриманню сполук графіту з перехідними металами Со, Fe та вивченню їх структури, електричних і магнітних властивостей. Показана можливість отримання інтеркальованих сполук графіту (ІСГ) методом відновлення хлориду металу сполукою C8K як прекурсор та встановлено вплив параметрів синтезу, типу вихідної графітової матриці і металу на структурно-морфологічний стан ІСГ. Визначено область ізотермічної стабільності отриманих ІСГ. Показано, що магнітний стан досліджуваних систем обумовлений кластерами ІСГ, залежить від типу металу і характеризується високою ступеню анізотропії. Виявлено аномальний ефект Холла в ІСГ-Со, Fe, який пов’язаний зі значною спін-орбітальною взаємодією між електронами провідності та носіями струму в шарі інтеркалянту за рахунок формування феро-(антиферо-) магнітних кластерів ІСГ у матриці графіту. Експериментально встановлено ефект значного лінійного магнітоопору в інтеркальованих Со, Fe сполуках на основі високоорієнтованого піролітичного графіту, обумовлений лінійною залежністю енергетичного спектру в ІСГ низьких стадій. Виявлено ефект асиметричного щодо напрямку магнітного поля магнітоопору в інтеркальованих Со, Fe сполуках на основі дрібнокристалічного піролітичного графіту, обумовлений неоднорідним характером намагнічуваності та холівського опору вздовж зразка.
Ключові слова: інтеркальовані сполуки графіту, перехідні метали, магнітні характеристики, магнітоопір, електроопір

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий: