Правила прийому

31.10.2011
Теги:

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бакалаври

Програма з фізики для проведення вступних випробувань на фізичний факультет у формі співбесіди з абітурієнтами при вступі на навчання на освітній ступінь Бакалавр (сторінка 1, сторінка 2, сторінка 3).

Магістри

Відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2016 р. при вступі на навчання на освітній ступінь “магістр” передбачено проведення вступного фахового випробування у формі вступного іспиту у письмовій формі.

Програма вступних випробувань на фізичний факультет з фаху для вступників на освітній ступінь Магістр (сторінка 1, сторінка 2, сторінка 3, [PDF]).
Зразок екзаменаційного білету

Програма додаткового іспиту з фізики 2016
для прийому на навчання осіб, які мають освітній ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста із споріднених напрямів підготовки для здобуття освітнього ступеня магістра (частина 1, частина 2).