Навчання

07.04.2020
Теги:

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія»

 

Робочі навчальні програми та анотації обов’язкових дисциплін

 

 1. «Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)»
 2. Добронравова І.С., Гаврюшенко Д.А., Коротченков О.О. «Філософія науки та інновацій»
 3. Асистентська педагогічна практика
 4. Решетник В.М., Чолій В.Я. «Advances in Physics and Astronomy»
 5. Єжов С.М. «Методологія роботи над дисертацією доктора філософії»

 

Робочі навчальні програми та анотації дисциплін вільного вибору аспіранта (перелік 1)

http://asp.univ.kiev.ua/index.php/osvitno-naukova-prohrama-pidhotovky-doktora-filosofii/181-anotatsii-dystsypliny-vilnoho-vyboru-aspiranta-dva

Інтелектуальні обчислення та аналіз даних

Теорія хаосу

Технології впливу в діловій комунікації

IT Essentials (“Основи інформаційних технологій”)

 

Робочі навчальні програми та анотації дисциплін вільного вибору аспіранта (перелік 2)

 

 1. Аушев В.Є. «Neutrinos and astroparticle physics»
 2. Безшийко О.А. «Фізика прискорювачів»
 3. Боровий М.О. «Новітні експериментальні методи досліджень у фізиці конденсованого стану»
 4. Булавін Л.А. «Молекулярна фізика – архітектура та дизайн сучасних технологій»
 5. Вільчинський С.Й. «Розширення Стандартної моделі в фізиці елементарних частинок та космології раннього Всесвіту»
 6. Гаврюшенко Д.А. «Statistical theory of fluctuations and correlation functions»
 7. Горбар Е.В. «Quantum field theory at nonzero temperatures»
 8. Дмитренко О.П. «Фізика молекулярних систем»
 9. Дмитрук І.М. «Фізичні властивості низькорозмірних систем»
 10. Єщенко О.А. «Сучасні проблеми фізики плазмонних наноструктур»
 11. Івченко В.М. «Інструментарій сучасної астрономії»
 12. Кондратенко С.В. «Photovoltaics and Optoelectronics Semiconductor Nanostructures»
 13. Коротченков О.О. «Physics of low-dimensional semiconductor systems»
 14. Куліш М.П «Фізика високозбуджених станів»
 15. Макара В.А. «Фізика структурних дефектів в металах»
 16. Пінкевич І.П. «Взаємодія електромагнітних хвиль на динамічних періодичних структурах»
 17. Плющай І.В. «New Modelling methods in Condensed matter physics» гіперпосилання на pdf
 18. Поперенко Л.В. «Fundamentals of Optotechnique Materials»
 19. Решетняк В.Ю. «LC filled with nano-particles» гіперпосилання на pdf
 20. Семенько М.П. «Diffraction methods in disordered materials» гіперпосилання на pdf
 21. Тугай А.В. «Сучасні проблеми космології» гіперпосилання на pdf
 22. Ящук В.М. «Main Problems of Biophotonics» гіперпосилання на pdf

 

Програма підсумкового комплексного іспиту зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія»

Графік екзаменаційної сесії для аспірантів 1 року навчання

Графік екзаменаційної сесії для аспірантів 2 року навчання