Правила прийому

27.03.2017
Теги:

Аспірантура на фізичному факультеті

Інформація щодо вступу до аспірантури та ад’юнктури

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури у 2021 році

Освітньо-наукова програма «Фізика та астрономія» (редакція 2018 р.) на здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія».

Освітньо-наукова програма “Фізика та астрономія” (редакція 2021 р.) на здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 104 “Фізика та астрономія” 

Гарант програми – проф. Зеленський Сергій Євгенович, лаб.250, zele@univ.kiev.ua

Методист – Смалюк Андрій Павлович, лаб.249, 267. 044-521-35-40, a.p.smaliuk@gmail.com