Правила прийому

27.03.2017
Теги:

Аспірантура на фізичному факультеті

Інформація щодо вступу до аспірантури та ад’юнктури

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури у 2020 році

Освітньо-наукова програма «Фізика та астрономія» на здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія».

Програма додаткового вступного іспиту з фізики на ОНП 104 «Фiзика та астрономія».

Вимоги до дослідницької пропозиції

Гарант програми – проф. Зеленський Сергій Євгенович, лаб.250, zele@univ.kiev.ua

Методист – Склярова Владлена Володимирівна, лаб.249, 044-521-35-40, vladlena@univ.kiev.ua