Архив рубрики Дисертації

Дисертації

Чорній В.П.

18.06.2014

Спектроскопія і моделювання центрів люмінесценції в фосфатах та молібдатах з тривалентними катіонами
01.04.05 – оптика, лазерна фізика
к.ф.-м.н
(more…)

Читать полностью >>

Дисертації

Демчишин А.Б.

02.06.2014

Моделювання поверхневого шарутвердих тіл модифікованогометодом радіаційно-індикованих нановключень
01.04.07-фізика твердого тіла
к.ф.-м.н.

Читать полностью >>

Дисертації

Кондратенко С. В.

27.06.2013

Фотогенерація і рекомбінація нерівноважних носіїв заряду в напівпровідникових наногетероструктурах Si(1-x)Gex/Si та InxGa(1-x)As/GaAs.
01.04.05 – оптика, лазерна фізика
д.ф.-м.н
(more…)

Читать полностью >>

Дисертації

Діденко Т.П.

22.04.2013

Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів.
01.04.07 – фізика твердого тіла
к.ф.-м.н
(more…)

Читать полностью >>

Дисертації

Динаміка захистів

01.04.2013

Динаміка захистів дисертацій на фізичному факультеті


За останні 13 років на фізичному факультеті захищено 181 кандидатська і 31 докторська дисертація.

Читать полностью >>

Дисертації

Щербань Л.В.

28.03.2013

Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками.
01.04.07 – фізика твердого тіла
к.ф.-м.н
(more…)

Читать полностью >>

Дисертації

Буско Т.О.

28.03.2013

Радіаційно-стимульована фотоактивність тонких плівок нанокомпозитів ТіО2
01.04.07 – фізика твердого тіла.
к.ф.-м.н
(more…)

Читать полностью >>

Дисертації

Губанов В.О.

28.03.2013

Спектроскопія фононів, екситонів і екситонних комплексів та їх симетрія в кристалах і періодичних наноструктурах.
01.04.05 – оптика, лазерна фізика
д.ф.-м.н
(more…)

Читать полностью >>

Дисертації

Жовтобрюх Ю. М.

24.01.2013

Спектроскопія мезоморфних переходів в деяких термотропних та ліотропних рідких кристалах
01.04.05 – оптика, лазерна фізика
к.ф.-м.н.
(more…)

Читать полностью >>

Дисертації

Кріт О.М.

17.01.2013

Зміна мікропластичності та мікротвердості кремнію, стимульована магнітним і рентгенівським впливом
01.04.07 – фізика твердого тіла
к.ф.-м.н.
(more…)

Читать полностью >>