Архив рубрики Наукові співробітники

Наукові співробітники

Горб А.М.

24.03.2013

Горб Алла Миколаївна
канд.фіз.-мат.наук, м.н.с. НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла», кафедра загальної фізики
Наукові інтереси: Явища переносу маси та заряду, стимульовані ультразвуковими хвилями в пластинах ніобата літію. Вплив ультразвуку на властивості напівпровідникових структур
 • Лаб.449
 • Тел.+38 (044) 526-05-10
 • E-mail: g_alla@ukr.net
Персональна веб-сторінка: http://gen.phys.univ.kiev.ua/341-gorb/#more-341

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Дорошенко І.Ю.

23.03.2013

Дорошенко Ірина Юріївна
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с. НДЛ «Електронно-оптичні процеси», кафедра експериментальної фізики
Наукові інтереси: Дослідження структури частково-впорядкованих систем методами коливальної спектроскопії та сучасного комп’ютерного моделювання.
 • Лаб.459, 461
 • Тел. (044) 526-4587
 • E-mail: dori11@ukr.net
Персональна веб-сторінка: http://exp.phys.univ.kiev.ua/ua/People/Research/Doroshenko/index.html

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Дегода В.Я.

23.03.2013

Дегода Володимир Якович
докт.фіз.-мат.наук, с.н.с., пров.н.с. НДЛ «Електронно-оптичні процеси», кафедра експериментальної фізики
Наукові інтереси: Кінетика рентгенолюмінесценції та рентгенопровідності широкозонних напівпровідників та діелектриків
 • Лаб.338
 • Тел. (044) 526-45-87
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Даценко О.І.

23.03.2013

Даценко Олександр Іванович
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с. НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин»,  кафедра оптики
Наукові інтереси: Дослідження люмінесцентних властивостей напівпровідників
 • Лаб.146
 • Тел.
 • E-mail: lesoto@ukr.net
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Євтушевський О.М.

22.03.2013

Євтушевський Олександр Михайлович
канд.фіз.-мат.наук, н.с. НДЛ «Фізика космосу», кафедра астрономії та фізики космосу
Наукові інтереси: Фізика навколоземного космосу, динаміка озонового шару
 • Лаб.416
 • Тел.38 (044) 526-44-57
 • E-mail: evtush@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка:

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Задорожний В.І.

20.03.2013

<


Задорожний Віктор Іванович
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с., с.н.с. НДС «Теоретична фізика і комп”ютерно-експериментальне моделювання», кафедра теоретичної фізики
Наукові інтереси: Колоїди фероелектричних та сегнетоелектричних частинок в рідких кристалах. Оптичні ефекти в системах, що містять рідкий кристал та металеві наночастинки
 • Лаб.421
 • Тел. 044-526-44-77
 • E-mail: viza@univ.kiev.ua, v.i.zador@gmail.com
Персональна веб-сторінка: http://theory.phys.univ.kiev.ua/ru/staff/zadorozhnyy-vyktor-yvanovych

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Заболотний М.А.

20.03.2013

Заболотний Михайло Аполлінарійович
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с., зав. НДЛ «Радіаційна фізика», кафедра фізики функціональних матеріалів
Наукові інтереси: Фізико-хімічні основи створення новітніх матеріалів, створення композитних матеріалів із керованими властивостями при використанні (біо)полімерів, наноструктур, зовнішнього радіаційного опромінення; дослідження процесів фотогенерації, люмінесценції і транспорту носіїв електричного заряду в аморфних молекулярних напівпровідниках.
 • Лаб.227
 • Тел.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка: http://www.phys.univ.kiev.ua/material/zabolotniy.html

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Задорожна Л.В.

20.03.2013

Задорожна Лідія Володимирівна
канд.фіз.-мат.наук, м.н.с. НДС «Теоретична фізика і комп’ютерно-експериментальне моделювання», кафедра квантової теорії поля
Наукові інтереси: Космічні (супер)струни та їх астрофізичні прояви, термодинаміка раннього Всесвіту, астрофізика високих енергій, космологія.
 • Лаб.426
 • Тел.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка:

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Іваненко К.О.

19.03.2013

Іваненко Катерина Олексіївна
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с. НДЛ «Фізика металів та кераміки», кафедра фізики металів
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка: http://metphys.univ.kiev.ua/persons.php?alias=ivanenko

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Когутюк П.П.

18.03.2013

Когутюк Павло Петрович
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с. НДЛ «Фізика металів та кераміки», кафедра фізики металів
Наукові інтереси:
 • Лаб.
 • Тел.
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка: http://metphys.univ.kiev.ua/persons.php?alias=kogutyuk

Читать полностью >>