Бурбело Роман Михайлович

доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник

Тел.: 522-50-10
e-mail: rmb@univ.kiev.ua

Бурбело Роман Михайлович1970 - Вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1972 -1976 - Аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1976 - Кандидат фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2002 - Доктор фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1970-1974 - Інженер, керівник сектору, Київський НДІ мікроприладів

1974-1976 - Старший інженер, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1976-1997 - старший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1997 - провідний науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Основні напрямки наукової діяльності:

  • Дослідження фізичних закономірностей процесу збудження пружних коливань сфокусованим модульованим та імпульсним лазерним випромінюванням в обмежених твердотільних структурах

  • Дослідження впливу напруженого стану середовища на процес фототермоакустичного перетворення

  • Дослідження особливостей прояву фотоакустичних та фототермічних явищ в структурно неоднорідних матеріалах

  Науковий керівник міжнародних наукових проектів STCU (1996-1998pр. та 2006-2008рр.).
  Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету за цикл наукових праць Фотоакустичний ефект в напруженому середовищі” (2005р).

  Результати наукової діяльності опубліковані у понад 170 наукових роботах у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також у матеріалах наукових конференцій.

  Найбільш вагомі останні роботи:

  Монографія

   • The Peculiarities of Contrast Formation in Photoacoustic Microscopy of Semiconductors and The Role of The Stressed State, in Progress in Photothermal and Photoacoustic Science and Technology: Vol. 4, Semiconductors and Electronic Materials, Eds. Mandelis A., Hess P. SPIE Optical Engineering Press, Bellingham. 2000, Chapter 2.

  Статті

   • Бурбело Р.М., Кузьмич А.Г., Кучеров І.Я., "Фототермоакустична та фотоелектрична мікроскопія напівпровідникових структур на основі кремнію ", Фотоелектроніка , 2003. N11, с. 50-53

   • Burbelo R.M., Zhabitenko M.K. Photothermoacoustic effect in stressed media // Ukr.J.Phys. - 2004.- V.49, N2. - P.191-195.

   • A.N.Emelyanovich, G.S.Mityurich, R.M.Burbelo, Photoacoustic method of investigation of the resonance phenomena in absorbing magnetoactive mediums with inner stresses, Photoelectronics, 2005, N 14, с.8-11

   • Р.М. Бурбело, А.Г. Кузьмич //Фотоакустическое преобразование в низкоразмерных стержневых системах при гармонической модуляции лазерного излучения // Известия ВУЗов, ГГУ им. Франциска Скорины №6 (39), ч.1, С.33-36 (2006).

   • Burbelo R.M. ,Alekseev A.N.,Zhabitenko M.K.,Kuzmich A.G //Application of a photoacoustic methods for visualization of stressed state spatial resolution in silicon carbide // Photoelectronics, N. 14, P.3 - 7 (2006).

   • R.M. Burbelo, O.Y. Olikh, M.K. Hinders //TheDynamicUltrasoundInfluenceontheDiffusionandDriftoftheCarriersinSiliconp-nStructures// Mater.Res.Soc.Symp.Proc.vol.994, 0994-F03-11 (2007).

   • R.M. Burbelo, A.G. Kuzmich, A.M. Aleksieiev, G.S. Mityurich, M.K. Hinders //Inhomogeneousstructures: optoacousticdiagnosticsofstressedstate // Ceramics 101, Polish Ceramics Bulletin, P.27-34 (2007).

   • П.В.Астахов, Г.С.Митюрич Р.М.Бурбело, А.Г. Кузьмич // Фототермическое преобразование энергии в неоднородных композитных структурах:  анализ фотодефлекционного отклика // УФЖ. Т.53, №12, С.1182-1185 (2008)

Кафедра загальної фізики © 2009