Співробітники кафедри фізики функціональних матеріалів

 

Відділення з організації навчального процесу

Прізвище, Ім'я,
По-батькові
Посада та звання Контактна інформація
Куліш
Микола Полікарпович
Завідувач кафедри,
член-кор. НАН України,
професор,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: mpkulishukr.net
Teл.: 5264517 (к. 324)
Дмитренко
Оксана Петрівна
заступник завідувача кафедри, доцент,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: o_dmytrenkoukr.net
Teл.: 5260502 (к. 229)
Павленко
Олена Леонідівна
вчений секретар кафедри, доцент,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: olpavl57gmail.com
(к. 222)
Ігнатьєва
Ірина Миколаївна
зав. навчальної лабораторії Teл.: 5260512 (к. 231)
Курочка
Лілія Іванівна
інженер E-mail: lyly1979ukr.net
Teл.: 5260512 (к. 231)


Професорсько-викладацький склад кафедри фізики функціональних матеріалів

Прізвище, Ім'я,
По-батькові
CV Посада та звання Контактна інформація
Куліш
Микола Полікарпович
CV Завідувач кафедри,
член-кор. НАН України,
професор,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: mpkulishukr.net
Teл.: 5264517 (к. 324)
Дмитренко
Оксана Петрівна
CV доцент,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: o_dmytrenkoukr.net
Teл.: 5260502 (к. 229)
Грабовський
Юрій Євгенович
CV доцент,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: grayurukr.net
Teл.: 5260512 (к. 121)
Момот
Андрій Іванович
CV доцент,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: momot.andriygmail.com (к. 227)
Павленко
Олена Леонідівна
CV доцент,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: olpavl57gmail.com
(к. 222)
Пундик
Ірина Петрівна
асистент,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: iryna.pundykgmail.com
(к. 240)
Лесюк
Андрій Іванович
асистент,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: lesyuk.andreygmail.com
(к. 227)


Викладачі сумісники

Прізвище, Ім'я,
По-батькові
CV Посада та звання Контактна інформація
Качковський
Олексій Дмитрович
CV провідний науковий співробітник,
доктор хімічних наук
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
Стрельчук
Віктор Васильович
CV професор,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: viktor.strelchukccu-semicond.net
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України
Татаренко
Валентин Андрійович
CV професор,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: tatarimp.kiev.ua
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Тартачник
Володимир Петрович
CV професор,
доктор фізико-математичних наук
Інститут ядерних досліджень НАН України
Лізунов
Вячеслав Вячеславович
CV доцент,
доктор фізико-математичних наук
E-mail: lizunov.vyacheslavgmail.com
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Шлапацька
Валентина Василівна
CV кандидат хімічних наук E-mail: radmakievukr.net
Інститут фізичної хімії НАН України


Науково-дослідна лабораторія кафедри фізики функціональних матеріалів

Прізвище, Ім'я та По-батькові Посада та звання Контактна інформація
Буско
Тетяна Олегівна
молодший науковий співробітник,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: tbuskogmail.com
(к. 240)
Пінчук-Ругаль
Тетяна Миколаївна
інженер I к.,
кандидат фізико-математичних наук
E-mail: Pinchuk_Tatianaukr.net
(к. 240)
Гапонов
Антон Миколайович
інженер I к. E-mail: antongaponovukr.net
(к. 119)
Драган
Олена Миколаївна
старший лаборант (к. 334)
Драченко
Олена Володимирівна
лаборант (к. 334)