Бюджетні теми

08.12.2011
Теги:

11БФ051-01

Номер держ.реєстрації 0111U004954
УДК 539.12; 537.8; 539.12/.17; 538.9; 539.2; 538.9-405; 539.18/.19; 535; 621.373.8; 681.7
Термін виконання роботи: початок – 01.01.2011 р. закінчення – 31.12.2015 р.

Склад НДР (назва та керівники підрозділів)

Назва теми: “Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій”. Науковий керівник теми: д.ф.-м.н., проф. Зеленський Сергій Євгенович.

Підрозділ 1: “Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини”. Науковий керівник – академік НАН України, д.ф.-м.н., проф. Булавін Леонід Анатолійович. (З 2014 р. підрозділ трансформовано в окрему тему 14БФ051-01).

Підрозділ 2: “Спектроскопія мікро/нанорозмірних неметалевих структур, як основа для створення сенсорів, перетворювачів та випромінювачів світла”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., с.н.с. Неділько Сергій Герасимович.

Підрозділ 3: “Взаємодія частинок і електромагнітного випромінювання з конденсованим середовищем і наноструктурами”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., доц. Макарець Микола Володимирович.

Підрозділ 4: “Комплексне дослідження фізичних властивостей напівпровідникових і вуглецевих наноматеріалів та їх композитів різної структури та мірності”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., доц. Боровий Микола Олександрович.

Підрозділ 5: “Модернізація експериментальної установки для генерування та формування спектрів нейтронів та комплексні дослідження властивостей частинок, атомних ядер для фундаментальних і прикладних застосувань”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Применко Георгій Іванович.

Підрозділ 6: “Дослідження в фізиці і астрофізиці високих енергій, фізиці елементарних частинок та конденсованого стану”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Вільчинський Станіслав Йосипович.

Підрозділ 7: “Електронно-коливальні процеси в органічних та неорганічних напівпровідникових та метал-діелектричних нанокомпозитних матеріалах для нанофотоніки, біофотоніки та сонячної енергетики”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Ящук Валерій Миколайович.

Підрозділ 8: “Вплив умов формування наноструктур та кластерів на властивості неоднорідних керамічних систем”. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Макара Володимир Арсенійович. (З 2015 р. підрозділ трансформовано в окрему тему 15БФ051-04 разом з підрозділом 9).

Підрозділ 9: “Розробка фізико-хімічних основ одержання та модифікації нановуглецевих композиційних матеріалів, аморфних сплавів і потрійних сполук галідів перехідних і рідкісноземельних металів для забезпечення вирішення екологічних, енерго- та матеріалозберігаючих проблем промисловості”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Рево Сергій Лукич. (З 2015 р. підрозділ трансформовано в окрему тему 15БФ051-04 разом з підрозділом 8).

Підрозділ 10: “Радіаційна модифікація наноструктур та їх композитів”. Науковий керівник – чл.-кор.НАН України, д.ф.-м.н., проф. Куліш Микола Полікарпович.

Підрозділ 11: “Діагностика поляризованим світлом функціональних шарів матеріалів оптотехніки”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Поперенко Леонід Володимирович.

Підрозділ 12: “Динаміка навколоземного космічного простору та атмосфери Землі: залежність від стану геліосфери”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Івченко Василь Миколайович.

14БФ051-01

Назва теми: “Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини”. Науковий керівник теми: Булавін Леонід Анатолійович, акад. НАН України, проф., д.ф.-м.н.

15БФ051-01

Назва теми: “Розробка системи спрямованого транспорту ліків на основі фізичних принципів нанотехнологій”.
Науковий керівник теми: Ніколаєнко Тимофій Юрійович, к.ф.-м.н.

15БФ051-02

Назва теми: “Розробка нових нанокомпозитів вуглець-полімер із заданим розподілом наповнювача для захисту від електромагнітного випромінювання”.
Науковий керівник теми: Лазаренко Олександра Андріївна, к.ф.-м.н.

15БФ051-03

Назва теми: “Аналіз механічних напружень в напівпровідникових наноструктурах для потреб фото- і термовольтаїки”.
Науковий керівник теми: Курилюк Василь Васильович, к.ф.-м.н.

15БФ051-04

Назва теми: “Формування структури та фазового складу керамічних композиційних матеріалів на основі карбіду бору в процесі реакційного синтезу”.
Науковий керівник теми: Макара Володимир Арсенійович, чл.-кор. НАН України, проф., д.ф.-м.н.