Освітні програми

30.03.2016
Теги:

Бакалаври

Освітньо-професійна програма „Фізика” на здобуття освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

Освітньо-професійна програма „Астрономія” на здобуття освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

Освітньо-професійна програма „Оптотехніка” на здобуття освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 152 „Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка” 

Освітньо-професійна програма „Фізика та астрономія” на здобуття освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія” 

Питання з фізики, винесені на державний іспит для студентів 4 курсу фізичного факультету на ступінь бакалавра у 2019-2020 н.р.

Магістри

Рішенням вченої ради фізичного факультету від 09.12.2019 випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” на фізичному факультеті будуть відбуватися у формі співбесіди.

Питання до вступу

Освітньо-наукова програма „Квантова теорія поля” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

Освітньо-наукова програма „Фізика наносистем” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

Освітньо-наукова програма „Фізика наноструктур в металах та кераміках” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

Освітньо-наукова програма „Фізика високих енергій” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія” 

Освітньо-наукова програма „Астрофізика” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

Освітньо-наукова програма „Лазерна і оптоелектронна техніка” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 152 „Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

Освітньо-наукова програма „Ядерна енергетика” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія” 

Освітньо-наукова програма „Квантові комп’ютери, обчислення та інформація” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

Освітньо-наукова програма „Медична фізика” на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”

Питання до комплексного державного іспиту з фізики для магістрів 2019-2020 н.р.

Доктори філософії

 

Освітньо-наукова програма „Фізика та астрономія” на здобуття освітньо-наукового ступеню доктор філософії за спеціальністю 104 „Фізика та астрономія”