Історія кафедри

Кафедра.

Кафедру оптики засновано восени 1939 р. Шишловським Олександром Андрійовичем, який приїхав до Києва з Ленінграда, де він працював у Державному Оптичному Інституті, і потім протягом 36 років був її незмінним завідувачем. Зараз кафедра готує спеціалістів за спеціальністю "Лазерна та оптоелектронна техніка" із зарахуванням 18 студентів на 1 курс і терміном навчання 4 роки (бакалавр) та 6 років (магістр). Випускникам надається кваліфікація "бакалавр (магістр) лазерної та оптоелектронної техніки". Крім того, на кафедрі існує спеціалізація з 3 курсу "Оптика твердого тіла". Вперше кафедра випустила бакалаврів у 1997 р., магістрів - у 1999р. Випускники кафедри отримують знання в галузі розробки та експлуатації лазерних систем оптичного випромінювання, застосування лазерних систем для отримування оптичної інформації, розробки систем інтегральної оптики (систем оптичної локації, голографії, оптичних засобів зв'язку тощо), менеджменту, оволодівають методикою обробки, зберігання і передачі оптичної інформації. З 1994 р. читаються курси з використання оптичних приладів та методик в біології і медицині. Філію кафедри створено в Інституті фізики напівпровідників НАН України. Основною метою цього підрозділу є підготовка спеціалістів, які володіють необхідними інженерними знаннями, що застосовуються в оптико-електронній і оптико-механічній галузях промисловості, та глибокими знаннями з фундаментальних дисциплін в обсязі навчального плану і програм фізичного факультету університету. В 1975-1985 рр. були створені, під керівництвом член-кореспондента НАНу Білого, міжгалузева лабораторія по розробці нових типів лазерів і їх використанню, а тадкож Центр підготовки оптиків в Україні, що включав, крім Київського університету, завод "Арсенал", НВО "Квант", КПІ, об"єднуючи їх зусилля в рамках гос. договірної тематики з використанням сучасних потужних лазерних установок. В даний час кафедра веде дослідження за кількома науковими темами, зокрема: "Дослідження механізму люмінесценції неорганічних речовин в різних агрегатних станах із застосуванням методів лазерної спектроскопії", "Дослідження оптичними методами енергетичної електронної структури металів та напівпровідників на основі масивних зразків і тонких плівок" та "Дослідження особливостей вибіркової електромагнітної дії на енерго-інформаційні процеси (медицина, оптичний запис інформації)". В усіх дослідженнях широко використовуються сучасні ЕОМ, які безпосередньо сполучені з оптико-електронними приладами. Активну участь у науковій роботі беруть студенти. Щорічно студентами публікуються в середньому 10 наукових праць, а в останні роки студентами отримано ще й декілька авторських свідоцтв на винаходи. На щорічних конкурсах студентських робіт та наукових конференціях наші студенти нагороджуються дипломами і медалями. Результати дипломних робіт, як правило, публікуються в наукових виданнях, а кращі студентські розробки втілюються у виробництво і наукову практику. Широкі міжнародні зв'язки кафедри сприяють стажуванню кращих студентів, аспірантів та докторантів в університетах Західної Європи та США. Багато з них безпосередньо доповідають про результати своїх досліджень на наукових конференціях, які постійно проходять не лише у відомих центрах Європи, а й в Україні.Що цікаво, науковий співробітник кафедри Олександр Колесник працював в експедиціях (2000,2002 рр.) на українській антарктичній станції "академік Вернадський" Сьогодні кафедра оптики являє собою великий (понад 40 осіб) педагогічний та науковий колектив, укомплектований, в основному, з випускників кафедри. У складі викладачів працюють науковці Інституту фізики та Інституту фізики напівпровідників НАН України, виробничих об'єднань "Арсенал" та "Квант" м. Києва. На кафедрі працює 16 викладачів: 1 член-кореспондент НАН України, 5 професорів і 10 доцентів. У педагогічному про-цесі також беруть участь наукові співробітники кафедри, кандидати фіз.-мат. наук, вчені НАН України. З часу заснування кафедра підготувала понад 1200 спеціалістів-оптиків. Серед них 2 академіка і 4 члена-кореспондента НАН України, понад 30 докторів наук, понад 120 кандидатів наук, 2 лауреати Державної премії СРСР, 6 лауреатів Державної премії України та 2 лауреати Премії НАН України ім. М.П.Барабашова. В даний час на кафедрі навчається близько 100 студентів. Щорічний випуск бакалаврів, магістрів, спеціалістів-оптиків складає понад 20 осіб. Випускників запрошують на роботу в науково-дослідні іннститути НАН України, галузеві НДІ, базові науково-виробничі об'єднання та їх філії, а також на навчання в аспірантурі у вищих навчальних закладах України та за кордоном. Випускниками кафедри були, зокрема, академіки НАН України М.П. Лисиця, І.С. Горбань, члени-кореспонденти НАН України І.І. Конділенко, М.У. Білий, М.С. Соскін, М.Я. Валах та Російської АН В.Б. Тимофєєв. До речі, в жовтні 1999/2000 н.р. випускниками кафедри стали китаєць Лю Дзи Мінь та в"єтнамець Ву Ні Кіонг. Зараз на магістеріумі кафедри навчаеться громадянин КНР Ші Ю Бін.